รับสมัครงาน

Posted in on งานราชการ, ธุรการ, อื่นๆ at 9 Jan, 2014

สมาร์ทเบรนสาขาเชียงราย เมือง

สมาร์ทเบรนสาขาเชียงราย (ห้าแยกพ่อขุน) รับสมัครงานดังนี้

1. ครูสอนคณิตศาสตร์
- วุฒิ ปริญญาตรี (ไม่จำกัดสาขา)
- เงินเดือนตามตกลง
- มีนิสัยรักเด็ก (มีประสบการณ์สอนจะพิจารณาเป็นพิเศษ)

2.ธุรการ
- วุฒิ ปวส.ขึ้นไป
- เงินเดือนตามตกลง
- มีนิสัยรักเด็ก (มีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ)


หลักฐานการสมัคร
- สำเนาหลักฐานแสดงผลการศึกษา จำนวน 1 ฉบับ
- สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน จำนวน 1 ฉบับ
- สำเนาทะเบียนบ้าน จำนวน 1 ฉบับ
- รูปถ่ายหน้าตรง ไม่สวมหมวก ไม่สวมแว่นตาสีดำ ขนาด 1 นิ้ว ถ่าย มาจำนวน 1 ใบ แล้วไม่เกิน 6 เดือน 

 

วิธีสมัครงานดูด้านล่าง How to apply :

How to apply :


สนใจติดต่อด้วยตนเองสมาร์ทเบรน สาขาห้าแยกพ่อขุนเม็งราย
648/1,648/2 ถ.ศรีเกิด ต.เวียง อ.เมือง จ.เชียงราย 57000
โทร. 053-719858, 086-1152613 

Leave Comment