เปิดสอบพนักงานจ้าง

Posted in on การเงิน-บัญชี, งานช่าง, ช่างคอมพิวเตอร์, ธุรการ, พนักงานขับรถ, รับหลายแผนก, อื่นๆ at 24 Jan, 2014

องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย เมือง

ด้วยองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย มีความประสงค์จะรับสมัครสอบเลือกสรรบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานจ้าง สำหรับปฏิบัติหน้าที่ช่วยเหลือภารกิจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย จำนวน 17 ตำแหน่ง รวม 41 อัตรา โดยมีรายละเอียด ในการประกาศรับสมัคร ดังนี้

 

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัครสอบ ในครั้งนี้ มี 2 ประเภทด้วยกัน ดังนี้

1) พนักงานจ้างตามภารกิจ

     >> ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป………………..จำนวน 1 อัตรา

     >> ผู้ช่วยนักวิชาการประชาสัมพันธ์…………………..จำนวน 1 อัตรา

     >> ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์………….จำนวน 1 อัตรา

     >> ผู้ช่วยนักวิชาการเงินและบัญชี…………………….จำนวน 1 อัตรา

     >> ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ…………………………….จำนวน 1 อัตรา

     >> ผู้ช่วยเจ้าพนักงานประชาสัมพันธ์………………….จำนวน 2 อัตรา

     >> ผู้ช่วยเจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย..จำนวน 1 อัตรา

     >> ผู้ช่วยเจ้าพนักงานสวนสาธารณะ………………….จำนวน 2 อัตรา

     >> ผู้ช่วยนายช่างไฟฟ้า………………………………….จำนวน 2 อัตรา

     >> ผู้ช่วยนายช่างเขียนแบบ……………………………จำนวน 1 อัตรา

     >> ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี………………..จำนวน 1 อัตรา

     >> ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล………………………จำนวน 2 อัตรา

     >> ผู้ช่วยช่างอิเล็กทรอนิกส์……………………………จำนวน 1 อัตรา

     >> พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา………………จำนวน 19 อัตรา

     >> พนักงานขับรถยนต์…………………………………….จำนวน 1 อัตรา

 

2) พนักงานจ้างทั่วไป

     >> คนงานทั่วไป………………………………………………จำนวน 2 อัตรา

 

กำหนดการรับสมัคร

ผู้ประสงค์จะสมัครให้สมัครด้วยตนเอง

ตั้งแต่วันที่ 23-31 มกราคม 2557

ณ องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย

(ตรงข้ามโรงเรียนเทศบาล 6 นครเชียงราย)

ในวันและเวลาราชการ

วิธีสมัครงานดูด้านล่าง How to apply :

How to apply :

องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย

โทร : 053-717504 , 053-711499

E-Mail : mail@chiangraipao.go.th

โทรศัพท์ 039-518000 ต่อ 11สอบถามรายละเอียด

Leave Comment