บริษัท ดัชมิลล์ จำกัด Dutch Mill Company Limited รับสมัครพนักงานคลังสินค้า ประจำศูนย์กระจายสินค้าจังหวัดเชียงราย

Posted in on คลังสินค้า, อื่นๆ at 17 Dec, 2016

บริษัท ดัชมิลล์ จำกัด Dutch Mill Company Limited รับสมัครพนักงานคลังสินค้า ประจำศูนย์กระจายสินค้าจังหวัดเชียงราย เมือง

บริษัท ดัชมิลล์ จำกัด Dutch Mill Company Limited รับสมัครพนักงานคลังสินค้า ประจำศูนย์กระจายสินค้าจังหวัดเชียงราย

อัตรา : 3
เงินเดือน : 9,000 – 11,000

สวัสดิการ :
1.ประกันชีวิตและอุบัติเหตุ
2.ค่ารักษาพยาบาล
3.กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
4.เงินช่วยเหลือสมรส
5.เงินช่วยค่าคลอดบุตร
6.เงินช่วยเหลือณาปนกิจสงเคราะห์
7.ทุนการศึกษาบุตรพนักงาน
8.ตรวจสุขภาพประจำปี
9. เครื่องแบบพนักงาน
10.เงินโบนัสประจำปี
11.ประกันสังคม
12.กองทุนเงินทดแทน

คุณสมบัติ :

1. เพศชาย อายุ 22-32 ปี
2.วุฒิการศึกษาระดับ ม.6 หรือ ปวช. ขึ้นไป
3.รักงานบริการ ขยัน อดทน สู้งานหนัก ซื่่อสัตย์ มีความละเอียดรอบครอบ
4.บุคลิกภาพดี มีมนุษย์สัมพันธ์ดี และมีทักษะในการสื่อสาร
5.หากมีประสบการณ์ จะพิจารณาเป็นพิเศษ
6.เพศชายต้องผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว
7.ทำงานสัปดาห์ละ 6 วัน วันจันทร์ – วันเสาร์

จังหวัดที่ปฏิบัติงาน เชียงราย ใกล้โรงเรียนบ้านท่าสาย สมัครและสอบสัมภาษณ์ ช่วงเช้า

หลักฐานการสมัคร :

1.รูปถ่าย
2.สำเนาบัตรประชาชน
3.สำเนาทะเบียนบ้าน
4.ใบผ่านเกณฑ์ทหาร (เพศชายต้องผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว)
5.ผลการเรียน
6.หนังสือรับรองการทำงาน (ถ้ามี)

สอบถามเพิ่มเติมโทร. 096-159-5663 คุณชุตินันท์

วิธีสมัครงานดูด้านล่าง How to apply :

How to apply :

บริษัท ดัชมิลล์ จำกัด Dutch Mill Company Limited รับสมัครพนักงานคลังสินค้า ประจำศูนย์กระจายสินค้าจังหวัดเชียงราย อัตรา : 3 เงินเดือน : 9,000 – 11,000 สวัสดิการ : 1.ประกันชีวิตและอุบัติเหตุ 2.ค่ารักษาพยาบาล 3.กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ 4.เงินช่วยเหลือสมรส 5.เงินช่วยค่าคลอดบุตร 6.เงินช่วยเหลือณาปนกิจสงเคราะห์ 7.ทุนการศึกษาบุตรพนักงาน 8.ตรวจสุขภาพประจำปี 9. เครื่องแบบพนักงาน 10.เงินโบนัสประจำปี 11.ประกันสังคม 12.กองทุนเงินทดแทน คุณสมบัติ : 1. เพศชาย อายุ 22-32 ปี 2.วุฒิการศึกษาระดับ ม.6 หรือ ปวช. ขึ้นไป 3.รักงานบริการ ขยัน อดทน สู้งานหนัก ซื่่อสัตย์ มีความละเอียดรอบครอบ 4.บุคลิกภาพดี มีมนุษย์สัมพันธ์ดี และมีทักษะในการสื่อสาร 5.หากมีประสบการณ์ จะพิจารณาเป็นพิเศษ […]

Leave Comment