วัดสายตา ขาย

Posted in on การตลาด การขาย at 11 Jan, 2017

True Care เมือง

 

ประกาศรับสมัครพนักงาน

เนื่องด้วยทางร้านทรูแคร์ แว่นตา นาฬิกา ผู้ประกอบการกิจการกว่า 50 ปี    ชำนาญทางด้านแว่นตา นาฬิกาเป็นอย่างดี ทั้งสินค้าหลากหลายยี่ห้อ เชี่ยวชาญดูแลสายตาคุณและบริการด้วยความจริงใจต่อลูกค้า ร้านทรูแคร์มีสาขาที่ เซ็นทรัลเชียงราย  โรงพยาบาลโอเวอร์บรุ๊คเชียงราย ม.แม่ฟ้าหลวง และ สาขาแม่สาย   ทางร้านกำลังขยายกิจการต้องการบุคลากรเข้าร่วมงานในตำแหน่งดังต่อไปนี้

 

 ตำแหน่ง:  1. พนักงานขาย (สาขา รพ.โอเว่อร์บลุ๊ค และ ม.แม่ฟ้าหลวง )           

·         เพศหญิง อายุระหว่าง 20-35 ปี

·         วุฒิการศึกษาขั้นต่ำ ปวช หรือ ปริญญาตรีหรือเทียบเท่า

·         บุคลิกภาพดี มีความมั่นใจ คล่องแคล่วว่องไว  ซื่อสัตย์ รักงานบริการ

·         มีประสบการณ์ด้านการขาย หรืองานที่เกี่ยวข้อง (พิจารณาเป็นพิเศษ)

 

 ตำแหน่ง:  2. OPTICIAN (สาขา รพ.โอเว่อร์บลุ๊ค และ ม.แม่ฟ้าหลวง )

·         เพศชาย หรือ หญิง อายุ  20 35 ปี

·         มีประสบการณ์งานด้านสายตา  และ แว่นตา ไม่น้อยกว่า 2 ปี

·         วุฒิการศึกษาขั้นต่ำ ปวส หรือ ปริญญาตรี หรือเทียบเท่า

·         บุคลิกภาพดี มีความมั่นใจ คล่องแคล่วว่องไว  ซื่อสัตย์ รักงานบริการ

·         รักการเรียนรู้งาน

   ตำแหน่ง: 3. ผู้ช่วยผู้จัดการ     

คุณสมบัติ

·         เพศชาย หรือ เพศหญิง  อายุระหว่าง  20 35 ปี

·         มีประสบการณ์ด้านงานขายไม่น้อยกว่า  2 ปี

·         วุฒิการศึกษาขั้นต่ำมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า

·         บุคลิกภาพดี มีความมั่นใจ รักงานขาย รับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น

·         สามารถทำงานภายใต้  ภาวะความกดดันได้ดี

ลักษณะงานที่รับผิดชอบ

ดูแลรับผิดชอบ ยอดขายในแต่ล่ะเดือน คิดหาวิธีและปฏิบัติ เพื่อกระตุ้นยอดขาย ให้เป็นไปตามเป้าที่กำหนดไว้ของแต่ล่ะสาขา  ดูแลให้คำปรึกษาและรับผิดชอบ สินค้าของสาขาที่ประจำ 

 

ผู้สนใจสามารถติดต่อได้ที่

 

เบอร์โทร          081-883-1175 ,081-287-3122, 087-172-5566 

วิธีสมัครงานดูด้านล่าง How to apply :

How to apply :

สมัครได้ในแต่ละสาขา หรือโทรสอบถาม  081-883-1175 ,081-287-3122, 087-172-5566 

Submit Your Resume

Leave Comment