ผู้จัดการฟาร์ม

Posted in on อื่นๆ at 10 Mar, 2017

Pai Village Boutique Resort and Farm เมือง

ตำแหน่ง ผู้จัดการฟาร์ม (ด่วนมาก)

สถานที่ปฏิบัติงาน โรงแรม ปาย วิลเลจ บูทีค รีสอร์ท แอนด์ ฟาร์ม อ.ปาย จ.แม่ฮ่องสอน 

เงินเดือน 17,000 – 20,000 (ไม่รวม Service Charge)

หน้าที่และความรับผิดชอบ  

 

  • -         บริหารจัดการและดูแล ไม้ดอก,ไม้ผล และ ดอกไม้ รวมไปถึงสวนองุ่น
  • -         ควบคุมดูแลภูมิทัศน์ สถานที่ให้สวยงาม
  • -         ดูแลสัตว์เลี้ยงภายในฟาร์ม
  • -         บริหารจัดการทีมงานฟาร์ม

 

คุณสมบัติ 

 

  • -         เพศชาย อายุ 30 – 60 ปี สัญชาติไทย
  • -         มีความรู้และประสบการณ์ด้านไม่ดอก,ไม้ผล และ สัตว์เลี้ยง
  • -         มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ สามารถคิดริเริ่มโครงการใหม่ๆได้

 

สนใจติดต่อและส่งใบสมัคร  คุณปนัดดา 081 – 840 – 3046 , 02 – 937-0000 ต่อ 131 E: panadda@rasahospitality.com

วิธีสมัครงานดูด้านล่าง How to apply :

How to apply :

ตำแหน่ง ผู้จัดการฟาร์ม (ด่วนมาก) สถานที่ปฏิบัติงาน โรงแรม ปาย วิลเลจ บูทีค รีสอร์ท แอนด์ ฟาร์ม อ.ปาย จ.แม่ฮ่องสอน  เงินเดือน 17,000 – 20,000 (ไม่รวม Service Charge) หน้าที่และความรับผิดชอบ     -         บริหารจัดการและดูแล ไม้ดอก,ไม้ผล และ ดอกไม้ รวมไปถึงสวนองุ่น -         ควบคุมดูแลภูมิทัศน์ สถานที่ให้สวยงาม -         ดูแลสัตว์เลี้ยงภายในฟาร์ม -         บริหารจัดการทีมงานฟาร์ม   คุณสมบัติ    -         เพศชาย อายุ 30 – 60 ปี สัญชาติไทย -         มีความรู้และประสบการณ์ด้านไม่ดอก,ไม้ผล และ สัตว์เลี้ยง -         มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ สามารถคิดริเริ่มโครงการใหม่ๆได้   […]

Submit Your Resume

Leave Comment